nieuws

Trots op de resultaten van het eerste jaar

,,We zijn trots op de resultaten van het eerste boekjaar”, vertelt Frank Perquin namens het bestuur van de Stichting Dutch International Tangoweek. Het boekjaar sloot op 31 maart, enkele dagen na de geslaagde Tangoclub Kasteel Maurick. ,,Als ik terugkijk op het eerste jaar, dan hebben we een mooie bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van de Argentijnse Tango in Nederland”.

Het aantal evenementen, dat de stichting in samenwerking met lokale partners heeft georganiseerd is verdubbeld. ,,We hebben in vier regio’s een impuls kunnen geven. De manier waarop we dat gedaan hebben verschilt per regio. In Breda hadden we de allereerste volledig live gespeelde milonga van Nederland. En in Amersfoort hebben we een mooie salon opgestart in de Mariënhof. Die wordt nu door een lokale school zelfstandig voortgezet”.

Het bezoekersaantal van de evenementen is meer dan drie keer zo groot als in het jaar voor de officiële oprichting. ,,Vooral de live-muziek milonga in Breda heeft daaraan bijgedragen. En natuurlijk het succes van de Tangoclub bij Kasteel de Haar. Die was in vier weken uitverkocht”.

De stichting wordt geleid door een bestuur zonder tangobelangen. ,,Daar hebben we bewust voor gekozen. Een onafhankelijk bestuur maakt de stichting daadkrachtiger en wendbaarder”. Door het onafhankelijke bestuur kan de stichting zelf, per project, de partners kiezen waarmee het wil samenwerken. ,,We zoeken naar plannen die anders zijn. Die tango bijzonder maken. Niet naar meer van hetzelfde. Dat is een interessante zoektocht”.