nieuws

Sterke groei van activiteiten over laatste boekjaar

,,We hebben een mooi boekjaar gedraaid”, legt zakelijk leider Frank Perquin uit. De Dutch Tangoweek Foundation sluit het boekjaar altijd af op 31 maart. Dat betekent dat de eerste resultaten over het boekjaar 2016-2017 bekend zijn. ,,Uit de eerste cijfers kun je de conclusie trekken dat we voorzien in een behoefte. Onze achterban is met 47% gegroeid in het afgelopen jaar. En we zijn in meer regio’s actief geworden. We behoren hiermee tot het snelst groeiende tangonetwerk van Nederland.”.

Inmiddels kunnen tangoscholen in 5 regio’s profiteren van de kennis en ervaring in de Dutch Tangoweek Foundation. ,,Het is mooi om te zien dat we samen met onze partners mooie projecten kunnen doen en dat we die op een aantal plekken ook kunnen laten groeien. Zo hebben we dit jaar kunnen bijdragen aan de Nederlandse tournee van Tengo Pa’l Truco. Een mooi voorbeeld van regio-overstijgende samenwerking”.

De groei in omzet en achterban wordt mede veroorzaakt door een toename in het aantal evenementen met 25%. ,,We blijven ons richten op bijzondere locaties en live muziek. Ook in het komende jaar verwachten we een aantal mooie locaties te kunnen toevoegen. En natuurlijk gaan er een aantal bekende op herhaling”.

In de afgelopen periode hebben de eerste sponsors de weg naar de Tangoweek Foundation gevonden. ,,Dat is iets waarop we erg trots zijn. Het geeft aan dat we een interessant zakelijk initiatief kunnen bieden. Er lopen nog een aantal gesprekken waarbij we verwachten ook in het komende boekjaar enkele interessante sponsoren aan ons netwerk te kunnen toevoegen. Het biedt de mogelijkheid om onze programmering verder uit te bouwen”.

De groei van de Tangoweek Foundation staat in contrast toe de trend in de dansersmarkt, die al enkele jaren te maken heeft met een lichte krimp. ,,Natuurlijk maken wij ons daarover zorgen. We denken dat we met onze projecten en samen met onze geselecteerde partners die trend op termijn kunnen stoppen en ombuigen”, aldus Perquin.