Regeltjes op de dansvloer

Argentijnse Tango is een dans vol etiquette. Het is goed om wat achtergronden te kennen van de spelregels op de dansvloer. Op die manier is het makkelijker om de dansers en hun gewoonten te begrijpen.

Argentijnse Tango

De Argentijnse Tango

Geen enkele Argentijnse tango is aan elkaar gelijk, het is namelijk een dans van improvisatie. De dans is namelijk zelfzeker en ingehouden, heeft tempowisselingen en is emotioneel, is uitdagend, beheerst, teder en heeft een scherp benenspel. Het is een weerspiegeling van emoties en verlangens. Elke keer weer wordt het samenspel tussen de beide dansers een spannend geheel; aftasten en verrassen. Rond een basisfiguur ontstaan de improvisaties, waarbij de man de leiding neemt. De vrouw volgt haar partner, maar vult figuren in op haar eigen wijze. De lichamen lijken in een langdurige en innige omhelzing te zijn verstrengeld. Ieder keer als een man deze dans met een andere vrouw zal dansen is hij geheel verschillend. De ballroom tango daarentegen kent vaste figuren met strakke bewegingen, vooral de hoofdbewegingen van de dame is heel herkenbaar voor deze Europese vorm van de tango. Deze vorm van de tango is in 1921 door de Engelsen geplaatst tussen de stijldansen.

Cabaceo, ten dans vragen

Het signaal of “cabezazo” (hoofdknikje) is één van de interessantste kenmerken van de dans. Het is een manier om iemand ten dans te vragen. De cabezazo bestaat uit een snel opheffen van het hoofd, oogcontact en opgetrokken wenkbrauwen. Dit kan gebeuren vanaf elke plaats in de ruimte. De vrouw die zo’n cabezazo opvangt, knikt ja en glimlacht of doet alsof ze het niet gezien heeft, wat vanzelfsprekend een weigering inhoudt. Als je niet (met een bepaald iemand) wilt dansen, kun je beter maar strak voor je uit kijken, naar je schoenen of je nagels bestuderen. Het maken van oogcontact is niets meer of minder dan een flirt en als je geen harten wilt breken, kun je het oogcontact dus beter nalaten. Het is trouwens toch wel even wennen om hieraan mee te doen. Pas als de vrouw ja zegt, staat de man op en begeleidt haar naar de dansvloer. In Nederland komt het ook voor dat dansers op elkaar aflopen en direct vragen. En het is op de meeste plekken ook geen probleem als de vrouw de man vraagt.

Danshouding

De danshouding

De danshouding bij de Tango is belangrijk, er dient een stabiel frame te zijn tussen de danspartners, dit om de dame goed te kunnen sturen en voor de dame om de heer goed te kunnen aanvoelen. Er is sprake van twee verschillende soorten danshouding. Behalve de danshouding die lijkt op wat men bij het stijldansen leert (open danshouding) is er ook de danshouding waarbij de dame voorover leunt, sterk voorover leunt. Het lijkt alsof de dame indien de man er niet zou zijn werkelijk zou omvallen. Dit is de wat traditionelere danshouding. Hierbij horen dan ook echt de ogen dicht. Deze danshouding noemt men de gesloten danshouding (niet vanwege de gesloten ogen).

Dansrichting en flowDe dansrichting en ‘de flow’

Op de dansvloer danst iedereen tegen de richting van de klok in. Het is voor leiders soms lastig om het volledig overzicht te houden op wat er om hem heen gebeurt. Door ‘in een treintje’ te dansen, blijft de drukke vloer in beweging. Zo ontstaat een comfortabele flow. Tegen de richting in, dwars op de richting dansen of de flow ophouden door lang stil te staan zijn doodzondes op de dansvloer. Ook een dansvloer oversteken wordt door de meeste leiders niet op prijs gesteld. Als je over de dansvloer beweegt, doe dat dan zoveel mogelijk  tegen de dansrichting in en maak oogcontact met de leiders zodat ze weten wat je gaat doen en er in hun dans op kunnen anticiperen.