Organisatie

De Dutch International Tangoweek wordt georganiseerd door de Stichting Dutch International Tangoweek. Het is de enige onafhankelijke en landelijk opererende tangostichting.

Bestuursleden

Bestuursleden worden geselecteerd op basis van hun passie voor Argentijnse tango. Een bestuurslid mag geen zakelijke belangen hebben in tango die de belangen van de stichting kunnen schaden. Bestuursleden krijgen niet betaald voor hun werkzaamheden.

Raad van Advies

Om veilig te stellen dat de stichting kan beschikken over alle kennis en ervaring die nodig is om te presteren is een raad van advies ingesteld. Leden van de Raad van Advies worden door bestuur per jaar benoemd. Dit geeft de stichting de artistieke vrijheid die nodig is om een innovatief programma te ontwikkelen. Leden van de Raad van Advies worden niet betaald voor hun werkzaamheden.

De Stichting Tangoweek heeft geen duurbetaalde directeur in dienst en publiceert jaarcijfers openbaar.

ANBI-erkenning.

De Stichting Dutch International Tangoweek heeft een erkenning als ANBI van de Nederlandse Belastingdienst

Door de Nederlandse Belastingdienst is een ANBI erkenning toegekend. Donaties aan de Stichting Tangoweek aftrekbaar van de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting.

 

 

Cultural Gouvernance

We vinden het belangrijk om transparant te zijn. Om die reden onderschrijven we de code Cultural Gouvernance. Lees meer over de code op: https://www.governancecodecultuur.nl/