Het is een lastige tijd voor muzikanten. Dat beseft de stichting Dutch International Tangoweek zich als geen ander. ,,We doen alles om muzikanten zo veel mogelijk te steunen”, aldus zakelijk leider Frank Perquin. ,,Het aansluiten van ons podium bij het Natonaal Podiumplan is een mooie stap in onze ambitie om muzikanten zo veel mogelijk aan het werk te houden en eerlijk te betalen”.

De stichting is in Nederland het belangrijkste platform voor professionele Argentijnse Tangomuziek en organiseert naast een jaarlijks festival ook een serie Tangoclubs verspreid door het land. ,,We willen zo veel mogelijk mensen laten kennismaken met de tangomuziek en de veelzijdigheid van het cultureel erfgoed”, aldus Perquin. In analogie naar een jazzclub kent een Tangoclub altijd live muziek, lekker eten en drinken en voor wie dat wil is er een dansvloer beschikbaar.

Vanaf de oprichting spant de stichting zich in om de beste muzikanten te programmeren tijdens haar evenementen. ,,De Argentijnse Tangocultuur is door Unesco beschermt als immaterieel werelderfgoed en is buiten Nederland erg populair. Alleen ons land blijft wat achter. Daar gaan we de komende jaren aan werken”, voegt Perquin toe. ,,In de culturele sector komen programmeurs als het om Argentijnse Tango gaat veelal niet verder dan de muziek van Astor Piazzolla en voor dansers is er in Nederland vrijwel geen live muziek beschikbaar”.

Perquin geeft aan dat het voor de stichting belangrijk is dat het Nationaal Podiumplan er is: ,,We streven naar een eerlijke beloning. Maar dat is in onze Tangoclubs vaak lastig vanwege de lage kaartprijs en de beperkte omvang. We belonen altijd zo veel mogelijk binnen een verantwoorde exploitatie. De orkestleider kan het concert aanmelden bij het Nationaal Podiumplan. Dan wordt de gage aangevuld tot de gagenorm”.