ANBI – informatie

Naam, RSIN

Stichting Dutch International Tangoweek, RSIN:8551.35.578
Vestigingsadres: Prinses Julianaplein 56, 3817 CS Amersfoort
Postadres: Postbus 2097, 3800 CB Amersfoort
Mailadres: info@tangoweek.nl

Doelstelling

De stichting heeft als doel het bevorderen van de Argentijnse Tangocultuur en voorts al hetgeen rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

ANBI beleidsplan

Bestuurssamenstelling:

  • Voorzitter – Hans Gerritse
  • Penningmeester – Peter Russ
  • Secretaris – Albert van Ool

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur en de raad van toezicht ontvangen voor hen in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte kosten, mits niet bovenmatig. De stichting heeft geen personeel in dienst.

Activiteitenverslag

2018 – 2019