Saturday, May 30th – 2020

Kade Kafe
20.00
Milonga
Dancingfloor with DJ
20.00
21.00
DJ Coos
20.15
20.30
20.45
21.00
Wim Warman & Friends
Concert with Dance Floor (Tangoclub)
21.00
21.45
21.15
21.30
21.45
Milonga
Dancingfloor with DJ
21.45
22.15
DJ Coos
22.00
22.15
Wim Warman & Friends
Concert with Dance Floor (Tangoclub)
22.15
23.00
22.30
22.45
23.00
Milonga
Dancingfloor with DJ
23.00
00.00
DJ Coos - Extended Time Till 1:00
23.15
23.30
23.45

Kade Kafe

Kade Kafe
20.00
Milonga
Dancingfloor with DJ
20.00
21.00
DJ Coos
20.15
20.30
20.45
21.00
Wim Warman & Friends
Concert with Dance Floor (Tangoclub)
21.00
21.45
21.15
21.30
21.45
Milonga
Dancingfloor with DJ
21.45
22.15
DJ Coos
22.00
22.15
Wim Warman & Friends
Concert with Dance Floor (Tangoclub)
22.15
23.00
22.30
22.45
23.00
Milonga
Dancingfloor with DJ
23.00
00.00
DJ Coos - Extended Time Till 1:00
23.15
23.30
23.45

Kade Kafe

Kade Kafe
21.00
Wim Warman & Friends
Concert with Dance Floor (Tangoclub)
21.00
21.45
21.15
21.30
21.45
22.00
22.15
Wim Warman & Friends
Concert with Dance Floor (Tangoclub)
22.15
23.00
22.30
22.45

Kade Kafe

No events available!